Årsmöte 10 mars

Välkommen till Vällingbymoderaternas årsmöte den 10 mars kl. 18.30.

Plats: Astrakangatan 19, Hässelby Gård. (Dvs baksidan på Hässelby-Vällingbys förvaltningsbyggnad.)

Vi bjuder på lättare förtäring.

Vill du delta på mötet kan du anmäla dig till ordföranden Per Hallberg via epost: phallberg@telia.com.

Beställning av årsmöteshandlingar kan också göras hos ordföranden via epost: phallberg@telia.com eller laddad ned från denna sida (se nedan).

Välkommen den 10 mars 2020.

Bilagor:
Kallelse årsmöte Vällingbymoderaterna
Verksamhetsberättelse inkl årsredovsining och revisionsrapport
Vällingbymoderaterna Kallelse Årsmöte med verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse