Moderata samlingspartiet i Vällingby är en förening inom Moderata samlingspartiet. Föreningen är till för alla moderater som bor i Vällingby.

Kontakta oss om du har frågor, eller vill veta mera – Se nedan. Här presenteras några av de personer som är aktiva i föreningen. Du kan se vilka politiska uppdrag som var och en har utöver det lokala styrelsearbetet. Styrelsen väljs på årsmötet varje år.